EEA+

Masimo SafetyNet™ Kullanım Koşulları

 

Son güncelleme December 23 2021

Eğer Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, İsviçre veya Türkiye’de bulunuyorsanız, bu Kullanım Koşulları geçerlidir.

“Kabul ediyorum” düğmesine tıklayarak veya SafetyNet mobil uygulamasını veya ilgili uzaktan hizmet olarak yazılım (software-as-a-service) veya “bulut hizmetleri” sunumunu (toplu olarak, “SafetyNet”) indirerek, kurarak, erişerek veya kullanarak Bu Masimo SafetyNet™ Kullanım Koşullarını (“Koşullar”) kabul edersiniz ve temsil ettiğiniz şirket veya tüzel kişilik adına (ve şahsınız adına) (bundan sonra topluca, “siz”) Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH (“Masimo”) ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme akdedersiniz. Burada “SafetyNet”e yapılan herhangi bir atıf SafetyNet’in herhangi bir bileşenini kapsar. Eğer bu Koşulları yargı bölgenizdeki/ülkenizdeki yerel dilde sunarsak ve İngilizce yargı bölgenizde/ülkenizde resmi bir dil değilse, Koşulların yargı bölgenizdeki/ülkenizdeki yerel dildeki versiyonu sizin için geçerli olacaktır.

En az 18 yaşında değilseniz “Kabul ediyorum”a tıklamayın veya SafetyNet’i indirmeyin, kurmayın veya kullanmayın. Temsil ettiğiniz kuruluşu bağlayıcı yetkinizin bulunmaması veya Koşulları kabul etmemeniz halinde, Masimo size SafetyNet’i indirme, kurma, erişme veya kullanma izni vermez. İzinsiz kullanım telif hakları ihlali, bilgi sistemlerinin kötüye kullanımı ve ceza kanunlarının ihlalini teşkil edebilir.

Masimo, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, makul sürede yapacağı bir bildirimle SafetyNet’i değiştirme, devam ettirmeme veya kısıtlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar. İstediğiniz zaman SafetyNet’i kullanmayı bırakabilirsiniz.

1. Aksesuarlar. SafetyNet, Masimo tarafından veya başka bir şirket tarafından üretilen veya sunulan aksesuarlardan, cihazlardan ve diğer sağlık uygulamalarından (bunların her biri, bir Aksesuar”) veri almak ve depolamak için kullanılabilir. Bu Aksesuarlardan bazıları size bir doktorun siparişi üzerine sunulmuş, örneğin Masimo’nun Radius PPG™ gibi, reçeteli tıbbi cihazlar olabilir, bu durumda bu Koşullar bu tür Aksesuarları kullanımınız için de geçerlidir. Lütfen SafetyNet’in en son sürümüne sahip olduğunuzdan ve SafetyNet’in özelliklerine ilişkin açıklamaları, güvenlik bilgilerini, kullanım talimatlarını, sınırlamaları ve diğer önemli bilgileri içeren SafetyNet veya herhangi bir Aksesuar ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu ve diğer talimatları okuduğunuzdan emin olun. Ayrıca, Masimo’ya ait olmayan Aksesuarların üreticileri tarafından sağlanan kullanıcı kılavuzlarını, ürün içine yerleştirilen belgeleri ve diğer belgeleri de okumanız gerekmektedir.

2. Sınırlı Fonksiyonellik:  Masimo, SafetyNet’i reçeteli Aksesuarların bağlanmasıyla SafetyNet’e erişerek hastanın sağlığını uzaktan izlemek isteyen sağlık hizmetleri sunucuları gibi, sağlık bilgilerini takip etmek ve başkaları ile paylaşmak isteyen kişiler için bir araç olarak kullanıma sunmaktadır. SafetyNet’in hiçbir bileşeni teşhis, tedavi veya sağlık hizmetleri amaçları için bir tıbbi cihaz olarak sunulmamaktadır. Masimo’nun SafetyNet aracılığıyla sunduğu, tüm metinler, grafikler, görseller ve diğer içerik dahil, herhangi bir içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla verilir ve herhangi bir sağlık durumuna ilişkin profesyonel tıbbi tavsiye, sağlık durumunun teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi veya önlemesi ya da bunların tamamlanması amacını taşımamaktadır, dolayısıyla bu içeriklere güvenmemelisiniz. SafetyNet’i, içeriklerini veya Masimo’nun sunduğu herhangi bir bilgiyi kullanmanız bir doktor hasta-ilişkisi oluşturmaz. Herhangi bir fiziksel veya ruhsal sağlık durumu veya SafetyNet üzerinden aldığınız herhangi bir bilgi hakkında sorularınız olması halinde, her daim bir doktorun veya nitelikli sağlık hizmetleri sunucusunun tavsiyesini almalısınız. SafetyNet üzerinden okuduğunuz veya elde ettiğiniz herhangi bir bilgiye dayalı olarak asla profesyonel tıbbi tavsiyeyi göz ardı etmemelisiniz veya profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi almayı geciktirmemelisiniz. Belirli bir sağlık durumu hakkında sorularınız olduğu hallerde ve bir ilaç almadan önce, diyetinizi değiştirmeden önce veya herhangi bir tıbbi veya diğer sağlık hizmetleri tedavisine başlamadan önce veya sonlandırmadan önce doktorunuza veya nitelikli bir sağlık hizmetleri sunucusuna danışmalısınız. SafetyNet üzerinden elde ettiğiniz herhangi bir bilgi veya başka içerik nedeniyle profesyonel tıbbi danışma almayı göz ardı etmeyin veya geciktirmeyin.

3. Garanti Reddi. BU KOŞULLARDAKİ HİÇBİR DÜZENLEME BİR TÜKETİCİ OLARAK HAK SAHİBİ OLDUĞUNUZ VE SÖZLEŞMESEL OLARAK DEĞİŞTİREMEDİĞİNİZ VEYA FERAGAT EDEMEDİĞİNİZ HERHANGİ BİR YASAL HAKKINIZI ETKİLEMEZ. MASİMO SAFETYNET’İ BULUNDUĞUNUZ ÜLKEDE/YARGI BÖLGENİZDE GEÇERLİ YASALAR KAPSAMINDA SUNMAK ZORUNDA OLDUKLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMADAN SUNAR.

SAFETYNET, ARIZALANMASI DURUMUNDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA VEYA ŞİDDETLİ FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL HASARIN OLUŞABİLECEĞİ DOĞRUDAN YAŞAM DESTEK CİHAZLAR GİBİ ARIZA GÜVENLİĞİ GEREKTİREN, TEHLİKELİ ORTAMLARDA KULLANILAN BİR ÇEVRİMİÇİ KONTROL EKİPMANI OLARAK TASARLANMAMIŞTIR, ÜRETİLMEMİŞTİR VEYA BU ŞEKİLDE KULLANILMASI VEYA YENİDEN SATIŞI AMAÇLANMAMIŞTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, MASİMO AMACA UYGUNLUĞA DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

  • Eğer Almanya’da bulunuyorsanız, aşağıdaki paragraf sizin için geçerlidir: Yasal gerekçesi ne olursa olsun, hafif kusurdan kaynaklanan hasarlar için Masimo’nun sorumluluğu aşağıdaki şekilde sınırlanacaktır: (i) Esaslı sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle Masimo bu tür sözleşmeler için öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır; (ii) Masimo özen yükümlülüğü kapsamında hafif kusurundan kaynaklanan ihlallerden sorumlu olmayacaktır. Yukarıda sözü edilen sorumluluk sınırlamaları, yerel ürün güvenliği yasası kapsamındaki yükümlülükler ve suç işleme kastıyla cana, beden bütünlüğüne ve sağlığa verilen zararlara ilişkin sorumluluk halleri başta olmak üzere, herhangi bir yasal sorumluluk hali için geçerli olmayacaktır. Ayrıca, söz konusu sorumluluk sınırlamaları Masimo’nun belirli bir taahhütte bulunduğu hallerde de geçerli olmayacaktır.
  • Eğer Almanya dışında bulunuyorsanız, aşağıdaki paragraf sizin için geçerlidir: Bu koşullardaki hiçbir düzenleme Masimo’nun, ölüm veya kişisel yaralanma, dolandırıcılık, yalan beyan veya yasanın hariç tutamayacağı herhangi bir sorumluluğunu hariç tutmayı veya sınırlandırmayı amaçlamaz. Masimo, (i) Masimo’nun bu Koşulları ihlal etmesinden kaynaklanmayan veya (ii) sözleşmenin kurulduğu sırada Masimo’nun bu Koşulları ihlalinin öngörülebilir bir sonucu olmayan, herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Geçerli yasaların yasaklamadığı ölçüde, Masimo veya bağlı kuruluşları, SafetyNet’in kullanılması veya kullanılamaması ile bağlantılı olarak, söz konusu talep veya zararların herhangi bir garantiye, sözleşmeye, sözleşme dışı sorumluluğa, kusursuz sorumluluğa veya başka herhangi bir yasal doktrine dayanıp dayanmadığından bağımsız olarak, karşı tarafın böylesi zararların doğabilmesi olasılığı hakkında uyarılmış olduğu hallerde dahi, herhangi bir özel, arızi veya dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır. Masimo, Masimo’nun makul kontrolü dışındaki nedenlerle ifanın gecikmesi veya gerçekleşmemesi nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. 

5. Sınırlı Haklar. Bu Koşulları kabul etmeniz ve uymanız kaydıyla, Masimo, size münhasır olmayan, devredilemeyen, temlik edilemeyen, geri alınabilir, telif içermeyen ve sınırlı (A) SafetyNet uygulamasını akıllı telefonunuza veya mobil cihazınıza amaç kodu versiyonunda kurma ve kullanma ve (B) Apple App Store’un https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html) adresinde mevcut olan hizmet koşullarında belirtilen “Kullanım Kuralları” ile izin verildiği ölçüde, sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir Apple veya Mac cihazında SafetyNet ile bağlantılı olarak [ve Apple Kullanıcıları için (yukarıda tanımlanmıştır)] kullanmak üzere SafetyNet’e bir web tarayıcı üzerinden erişim sağlama hakkı verir. Yukarıdaki devredilemez hakka bağlı olmaksızın, SafetyNet, Apple Aile Paylaşımı veya toplu satın alım yoluyla sizinle ilişkili başka hesaplar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir. Masimo mülkiyet hakkını ve bu Koşullarda açıkça belirtilmeyen tüm diğer hakları saklı tutar.

 

6. Uygulanacak Hukuk. Bu Koşullar ve bu Koşullardan veya SafetyNet’ten doğan veya bunlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık (“Uyuşmazlık”) Avusturya kanunları tarafından karara bağlanacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, eğer bir tüketiciyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin amir hükümleri geçerli olacaktır. SafetyNet’i kişisel, aile veya hane için amaçlar ile veya tüketici olarak kullanan kişilerin ikamet ettikleri yerlerdeki mahkemelerde dava açma hakkına sahip olduğu haller hariç, Uyuşmazlıklar münhasıran Viyana’da Uluslararası Ticaret Odası, Paris (“ICC”) kuralları ve himayesinde tahkime tabi olacaktır.  Masimo, tüketiciler için alternatif uyuşmazlık çözümü kuruluşu nezdinde, alternatif anlaşmazlık çözümü prosedürlerine katılmayacaktır ve katılmakla yükümlü değildir. Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinde bulunabilecek olan, tüketicilerin ve tüccarların uyuşmazlıklarını mahkeme dışında çözmelerine yardımcı olmaya tahsis edilmiş, çevrim içi anlaşmazlık çözümü için bir web sitesi sunmaktadır.

7. Veri Koruma. Masimo kişisel verilerinizi Masimo SafetyNet Gizlilik Bildirimine göre işler [bağlantı verin]. Masimo’nun kişisel verilerinizi nasıl topladığı, kullandığı ve açıkladığı hakkında bilgi almak ve geçerli veri koruma yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz hakları öğrenmek için, lütfen SafetyNet Gizlilik Bildirimini gözden geçirin.

8. Muhtelif hükümler.

(a) ABD hükümetinin ambargo uyguladığı veya ABD’nin “terörist destekçisi” olarak belirlediği bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD’nin yasaklı veya kısıtlanmış taraflar listelerinin herhangi birisinde listelenmediğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

(b) Eğer bu Koşulların herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz veya geçerli yasalara aykırı ise, bahse konu geçersizliğin, uygulanamazlığın veya geçerli yasalar ile uyumsuzluğun ortadan kaldırılması için söz konusu hüküm gerekli olduğu şekilde yorumlanacak, kısıtlanacak veya değiştirilecektir ve bu Koşulların tüm diğer hükümleri olduğu gibi yürürlükte kalacaktır.

(c) Her iki tarafın da herhangi bir hakkı, yetkiyi, imtiyazı veya hukuki çareyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, ilgili tarafın söz konusu hak veya başka herhangi bir haktan, yetki, imtiyaz veya hukuki çareden feragat ettiği şeklinde yorumlanmaz veya söz konusu hak, yetki, imtiyaz veya hukuki çarenin daha sonra kullanmasını engellemez.

(d) İçeriğin gerektirdiği durumlarda tekil bir terim çoğulu ve çoğul bir terim tekili içerecek şekilde yorumlanacaktır.

9. Apple App Store ve Google Play Store Kullanıcıları için İlave Koşullar

(a) iOS ve Mac kullanıcıları (“Apple Kullanıcıları”): Siz ve Masimo bu Koşulların sadece siz ve Masimo arasında olduğunu ve Apple, Inc. veya bağlı kuruluşları (“Apple”) arasında olmadığını kabul edersiniz. Bu Koşulların belirli hükümleri yalnızca Apple Kullanıcıları için geçerlidir ve bu kapsamdaki belirli hak ve yükümlülükler siz, Masimo ve Apple arasında uygulanmaktadır. Masimo, SafetyNet ve içindeki içerikten sorumlu olup Apple'ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıdakine bakılmaksızın, bu Koşulları kabul etmeniz üzerine, Apple üçüncü kişi hak sahibi olarak bu Koşulları size karşı ileri sürme hakkına sahiptir (ve bu hakkı kabul ettiği farz edilecektir). SafetyNet ve içeriği için herhangi bir kullanım kısıtlamasının daha az kısıtlayıcı olması veya Koşullardaki hükümlerinin Apple App Store’un hizmet koşulları kapsamındaki “Kullanım Kuralları” ile başka bir şekilde çelişmesi durumunda, geçerlilik tarihleri itibarıyla, Apple’ın “Kullanım Kuralları” atıf yoluyla bu Koşulların kapsamına dahil edilir ve söz konusu uyumsuzluk ve çelişki ölçüsünde işbu Koşullara uygulanır.

(b) Google Play Store Kullanıcıları: Bu Koşulların, https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html adresinde bulunan Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi (“Google Play Store Sözleşmesi”) ile Koşullar arasında çelişki olması halinde, Google Play Store Sözleşmesinin hüküm ve koşulları atıf yoluyla bu Koşulların kapsamına dahil edilir ve Koşullar ile çeliştiği ölçüde münferiden bu Koşulların yerine geçer.

10. Güncellemeler. Bu Koşullar, güncelleme ve üst versiyona geçmenin ayrı bir sözleşme kapsamında sunulduğu haller hariç, Masimo’nun bakım ihtiyaçları ve destek politikaları doğrultusunda SafetyNet’e yapılan güncelleme ve üst versiyonlar için de uygulanır. Güncellemeleri ve üst versiyonları, yalnızca bu Koşullar kapsamında daha önceden verilen haklar ile birlikte kullanabilirsiniz SafetyNet ve ilave tüm güncelleme ve üst versiyonlar tek bir ürün olarak sunulur ve orijinal olarak verilen hakların kapsamını aşacak şekilde ayrılamaz.

11. Sağlık Hizmeti Sunucuları için İlave Koşullar. Bu bölüm yalnızca hastaları izlemek için SafetyNet’i kullanan sağlık hizmeti sunucuları için geçerlidir. Bir sağlık hizmeti sunucusu olarak, (i) her bir hastanın tıbbi geçmişini bilmek, (ii) ayakta tedavi gören hastalarınız ile izlemenin riskleri ve yararları hakkında uygun bir görüşme yapmak ve (iii) hastanın tıbbi geçmişine bağlı olarak alınacak en uygun aksiyonu  belirlemek dahil, hastalarınızdan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz ve onaylarsınız. Bu kapsamda, (i) SafetyNet’in hasta için uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olduğunuzu (ii) SafetyNet'in doğru kullanıldığından emin olmak için SafetyNet’i kullanan hastalarınıza yeterli eğitimi vereceğinizi ve (iii) hastanın SafetyNet’i kullanımının özelliklerini, sınırlamalarını ve risklerini anlamasını sağlayacağınızı kabul edersiniz. Bu sınırlamalara ve risklere, diğerleri yanında, SafetyNet’in hastaların güvenilir bir akıllı telefon ve mobil cihaza ve güvenilir bir internet bağlantısına (Wi-Fi veya cep telefonu veri bağlantısı) sahip olmasını gerektirmesi, SafetyNet’in arızalara karşı korumalı (fail-safe) ve hata korumalı (error-proof) olmaması, SafetyNet’in bir alarmının bulunmaması ve SafetyNet’in bir sağlık hizmetleri sunucusuna veya başkasına gerçek zamanlı veri sunmaması, bunun yerine sağlık hizmetleri sunucusunun hasta verilerine erişimini başlatmasına bağlı olması halleri dahildir. Ayrıca, SafetyNet tamamlayıcı bir izleme sistemidir ve gerektiğinde hastanın acil servisi aramasını tavsiye etmek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hastanıza takip etmesini tavsiye edebileceğiniz diğer ihtiyatlı tıbbi uygulamaların yerini almaz. Hasta veya sağlık hizmeti sunucusu SafetyNet’e acil servis ile temas kurması için güvenmemelidir.

 

PLCO-005650/PLMM-12206A-0122