Terms of Use - Turkish

Terms of Use - Turkish

Masimo SafetyNet™
Kullanım Şartları

 

"Kabul"e tıklayarak veya SafetyNet mobil uygulamasını ("SafetyNet Uygulaması"), uzaktan hizmet yazılımını veya size sunulan "bulut hizmetlerini" ("SafetyNet Hizmetleri" - SafetyNet Uygulaması ile birlikte "SafetyNet") indirerek, kullanarak, yükleyerek veya bu hizmet ya da uygulamalara erişerek işbu Masimo SafetyNet™ Kullanım Şartlarını ("Şartlar") kabul etmekte ve Mariahilfer Straße 136, 1150 Viyana, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH ("Masimo") ile temsil etmekte olduğunuz şirket veya diğer bir tüzel kişilik adına ve şahsen kendi adınıza ("bundan böyle birlikte "siz") hukuken geçerli bir sözleşme kurmaktasınız.

18 yaşın altında olmanız veya temsil ettiğiniz tüzel kişiliği bağlayıcı işlem yapma yetkinizin bulunmaması ya da Şartlara onay vermemek istememeniz halinde lütfen "Kabul"tıklamayın veya SafetyNet Uygulamasını veya SafetyNet Hizmetlerini indirmeyin, yüklemeyin, kullanmayın veya bu hizmet ya da uygulamalar erişmeyin. Sayılan hallerde Masimo, SafetyNet'i indirmenize, yüklemenize, kullanmanıza veya SafetyNet'e erişmenize izin vermeyecektir. İzinsiz kullanım fikri mülkiyet haklarının ihlali, kötüye kullanım ve ceza kanunların ihlali sonucunu doğurmaktadır.

Masimo, makul bir bildirim üzerine, kendi takdirine bağlı olarak SafetyNet'i değiştirme, kaldırma veya SafetyNet'e erişimi kısıtlama ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. SafetNet'i kullanmayı dilediğiniz herhangi bir zamanda bırakabilirsiniz.

1. Sınırlı İşlevsellik: Masimo, SafetyNet Uygulamasını ve SafetyNet Hizmetlerini, reçete edilen tıbbi cihazlara bağlanmak dahil, hasta sağlığını uzaktan izlemek için SafetyNet Hizmetlerine erişebilen sağlık hizmeti sunucuları dahil, sağlık bilgilerini takip etmek ve diğerleri ile paylaşmak isteyen kişiler için bir araç olarak sunmaktadır. Masimo, SafetyNet Uygulaması ve SafetyNet Hizmetleri üzerinden aktarılan verileri, SafetyNet ve diğer hizmet ve tıbbi cihazları geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla kullanacaktır. SafetyNet Uygulaması ve SafetyNet Hizmetleri teşhis, tedavi veya diğer sağlık amaçlarınca kullanılabilecek bir tıbbi cihaz olarak sunulmamaktadır. Tüm metinler, grafikler, görüntüler ve diğer içerikler dahil Masimo'nun SafetyNet Uygulaması vasıtasıyla sağladığı içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup uzman doktor tavsiyesi, teşhis veya tedavi yerine geçmemekte ya da herhangi bir sağlık sorununu önleme amacı gütmemektedir. Dolayısıyla bu içeriklere profesyonel açıdan güvenmemelisiniz. SafetyNet'i, içeriklerini veya Masimo'nun sağladığı herhangi bir bilgiyi kullanımınız sebebiyle bir doktor-hasta ilişkisi oluşmamaktadır. Fiziksel veya ruhsal sağlık durumunuzla ya da SafetyNet Uygulaması üzerinden sağlanan bilgiler ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, her zaman bir doktorun veya diğer bir sağlık uzmanının görüşünüzü almalısınız. SafetyNet Uygulaması vasıtasıyla okuduğunuz veya öğrendiğiniz herhangi bir bilgiye dayanarak uzman doktor tavsiyelerini hiçbir zaman göz ardı etmemeli veya doktor tavsiyesi almayı, teşhis yaptırmayı veya tedavi olmayı geciktirmemelisiniz. Sağlık durumunuz ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ve bir ilacı kullanmadan, diyetinizi değiştirmeden veya herhangi bir tedaviye başlamadan veya bu tedaviyi bırakmadan önce doktorunuza veya diğer bir sağlık uzmanına danışmalısınız. SafetyNet'ten edindiğiniz herhangi bir bilgi veya içerik sebebiyle doktor tavsiyelerini ihmal etmeyin veya doktor tavsiyesi almayı geciktirmeyin.

2. Garantilerin Reddi. İŞBU ŞARTLARDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS, TÜKETİCİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ, SÖZLEŞMESEL OLARAK DEĞİŞTİRMEYİ VEYA FERAGAT ETMEYİ KARARLAŞTIRAMAYACAĞINIZ KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZI ETKİLEMEMEKTEDİR. MASİMO, SAFETYNET'İ ÜLKENİZİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARI UYARINCA SUNULMASI GEREKENLER DIŞINDA, HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA BEYAN BULUNMAKSIZIN SUNAR. SAFETYNET UYGULAMASI, YAŞAM DESTEK ÜNİTELERİNİN OPERASYONU GİBİ, YAZILIMDA GERÇEKLEŞEN BİR ARIZANIN DOĞRUDAN ÖLÜME, YARALANMAYA VEYA CİDDİ FİZİKSEL YA DA ÇEVRESEL HASARA SEBEBİYET VEREBİLECEK ARIZA GÜVENLİK SİSTEMİ GEREKTİREN TEHLİKELİ ORTAMLARDA KULLANILAN ÇEVRİMİÇİ KONTROL EKİPMANI OLARAK KULLANILMAK YA DA YENİDEN SATILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞ VE ÜRETİLMEMİŞTİR. YUKARIDAKİLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, MASİMO SÖZ KONUSU AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ BİLHASSA REDDEDER.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması. İşbu Şartlar'da yer alan hiçbir hüküm, Masimo'nun ölüm veya yaralanma, dolandırıcılık, yalan beyan veya kanunlar uyarınca hariç tutulamayacak herhangi bir sorumluluğu kaldırmayı veya sınırlandırmayı amaçlamamaktadır. Masimo, (i) Masimo'nın işbu Şartlar'ı ihlalinden kaynaklanmayan kayıplardan veya (ii) sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulduğu tarihte, Masimo'nun işbu Şartlar'ı ihlalinin makul olarak öngörülebilir bir sonucu olmayan kayıp veya zararlardan sorumlu değildir. Yürürlükteki kanunlarca izin verildiği ölçüde, Masimo veya iştirakleri, hiçbir koşulda SafetyNet'in kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı özel, arızi, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlardan, ilgili talebin veya zararların garantiye, sözleşmeye, sözleşme dışı sorumluluğa, kusursuz sorumluluğa veya diğer herhangi bir hukuk teorisine dayanıp dayanmamasından bağımsız olarak, karşı taraf bu zararların meydana gelme olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, sorumlu olmayacaktır. Masimo, makul kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı ifada gecikmesi veya yükümlülüklerini ifa edememesinden ötürü sorumlu tutulmayacaktır.

4. Sınırlı Haklar. İşbu Şartlar'ı kabul etmeniz ve bu Şartlar'a uymanız koşuluyla, Masimo size, (A) SafetyNet Uygulaması'nı, amaç kodu sürümünde, akıllı telefonunuza veya mobil cihazınıza yüklemeniz ve uygulamayı kullanmanız ve (B) SafetyNet ile bağlantılı olarak kullanım için internet tarayıcınız üzerinden SafetyNet Hizmetlerine ulaşabilmeniz için (Apple Kullanıcıları için (aşağıda tanımlanmıştır), sahip olduğunuz veya kullandığınız bir Apple veya Mac cihazında ve https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresinde yer alan Apple App Store'un hizmet koşullarında belirtilen "Kullanım Kuralları" uyarınca izin verildiği şekilde) münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisanslanamayan, iptal edilebilir, telifsiz ve sınırlı bir hak tanır. Yukarıda açıklanan devredilemeyen lisansa bakılmaksızın, SafetyNet Apple Aile Paylaşımı veya toplu satın alma özelliği vasıtasıyla sizinle ilişkili diğer hesaplar tarafından erişilebilir veya kullanılabilir. Masimo, işbu Şartlar'da açıkça verilmeyen mülkiyet haklarını ve diğer hakları saklı tutar.

5. Uygulanacak Hukuk. Bu Şartlar ve işbu Şartlar'dan veya SafeNet'den doğan veya bunlarla bağlantılı her türlü uyuşmazlık ("Uyuşmazlık") Avusturya kanunlarına tabidir. Tüketici olmanız halinde, yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, uyuşmazlıklara ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının emredici hükümleri uygulanacaktır. Her türlü Uyuşmazlık münhasıran Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odası'nın ("ICC") kuralları ve himayesinde Viyana'da tahkim yoluyla çözümlenecektir. SafetyNet'i kişisel amaçlarla, aile içinde veya evde kullanan kişiler, ikamet ettikleri ülkenin mahkemelerinde dava açma hakkına sahiptir. Masimo, tüketicilere ilişkin olarak herhangi bir alternatif uyuşmazlık çözümü kuruluşu nezdinde alternatif uyuşmazlık prosedürlerine katılmamaktadır ve katılmakla yükümlü değildir. Avrupa Komisyonu'nun tüketicilerin ve tacirlerinin uyuşmazlıklarını mahkeme dışında çözmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu çevrimiçi uyuşmazlık çözümlerine ilişkin bir internet sitesi bulunmaktadır. Siteye buradan ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.