Privacy - Turkish

Privacy - Turkish

Masimo SafetyNet Gizlilik Bildirimi

 

Mariahilfer Straße 136, 1150 Viyana, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH, işbu Gizlilik Bildirimi'ni Masimo SafetyNet mobil uygulamasını ("SafetyNet Uygulaması") ve doktorların SafetyNet Uygulaması'nın kullanıcılarının bu doktorlar ile paylaşmak istediği bilgilere erişebildiği, uygulama ile bağlantılı uzaktan veri işleme ve depolama işlevlerini ("SafetyNet Hizmetleri") kullanan kişiler için hazırlamıştır.

1. Veri Sorumlusu Mariahilfer Straße 136, 1150 Viyana, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH'dir (“Masimo”). Şirketin veri koruma görevlisine [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

2. İşlemenin Amacı SafetyNet Uygulaması'nın ve SafetyNet Hizmetlerinin size sunulmasıdır.

3. İşlemenin Hukuki Sebebi, özel nitelikli kişisel veri kategorisi olarak kabul edilen sağlık verileriniz için açık rızadır (GDPR Madde 9(2)(a) ve Türkiye için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 6). Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Rızanızı geri alma işleminiz, rızanın geri alınmasından önce rızanıza dayanılarak yapılan işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu etkilemez. Ancak, rızanızı geri almanız halinde, SafetyNet Uygulaması'nı ve SafetyNet Hizmetleri'ni size sağlayabilmemiz mümkün olmayacaktır. Sağlık verisi olmayan kişisel verilerinizin işlenmesi için dayandığımız hukuki sebepler, SafetyNet Uygulaması'nın kullanımı için bizimle yaptığınız sözleşmenin - Masimo SafetyNet Kullanım Şartları (GDPR Madde 6(1)(b) ve KVKK Madde 5(2)(c)) - ifası ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir (GDPR Madde 6(1)(c) ve KVKK Madde 5(2)(ç)).

4. Topladığımız Kişisel Veri Kategorileri, isminiz, kayıt bilgileriniz (SafetyNet Uygulaması'nı indirip aktifleştirdiğiniz sırada girdiğiniz bilgiler), tercih ettiğiniz ayarlar (bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz kişiler dahil) ve SafetyNet Uygulaması ile eşleştirdiğiniz cihazlar üzerinden toplanan bilgilerdir. Sizden istediğimiz verileri sağlamakla yükümlü değilsiniz. Ancak, kişisel verilerinizi sağlamamanız halinde SafetyNet Uygulaması'nı ve SafetyNet Hizmetleri'ni kullanabilmeniz mümkün değildir. Kanunlar uyarınca kişisel verilerinizin sunulmasının zorunlu olması halinde, bu durum hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

5. Veri Kaynakları (i) SafetyNet Uygulaması ile eşleştirdiğiniz tıbbi cihazlar, (ii) SafetyNet Uygulaması ile eşleştirdiğiniz Apple Health ve Google Fit gibi diğer uygulamalar ve (iii) kişisel verilerinizi bize sağlamaları yönünde onay vermeniz halinde hastaneler ve diğer sağlık hizmeti sunucularıdır.

6. Kişisel verilerinizin Alıcıları, (a) SafetyNet Uygulaması'nın ayarları üzerinden seçerek veya bir sağlık hizmeti sunucusundan gelen bir e-posta veya kısa mesaj vasıtasıyla gelen bir bağlantıyı kabul ederek belirlediğiniz kişiler ve sağlık hizmeti sunucuları ile (b) SafetyNet'i geliştiren, işleten ve destek hizmetleri sağlayan Masimo çalışanları ve hizmet sağlayıcılarıdır.

Açık rızanıza dayanarak, verilerinizi, tercihinize bağlı olarak, Avrupa Birliği veya Türkiye dışındaki belirli kişilere veya sağlık hizmeti sunucularına aktarmaktayız. Ayrıca, Masimo SafetyNet Hizmetleri'ni Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bağlı ve bağımsız hizmet sunucularının desteği ile, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan sunucu ve sistemler üzerinden işletmektedir. AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi (EU-U.S. Privacy Shield Framework) kapsamında sertifikalandırılan şirketler için Avrupa Komisyonu tarafından verilen bir yeterlilik kararı bulunmaktadır. Masimo Corporation ve Masimo Americas, Inc. şirketleri, AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi'nde faaliyet göstermektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.masimo.com/company/masimo/privacy/framework/. Kişisel verilerinizi, Avrupa Komisyonu'nun yeterli düzeyde veri koruması sağladığı yönünde karar verdiği ülkelere aktarıyor veya tüm alıcılarımızın yeterli düzeyde veri koruması sağlamasını temin etmek adına gerekli tedbirleri alıyoruz. Örneğin, alıcılarımızla Standart Sözleşme Maddelerini (örn. 2010/87/EC) esas alarak uygun veri aktarımı sözleşmeleri imzalıyoruz. Bunlara, talep üzerine erişilebilmektedir (iletişim bilgilerine 8. maddede yer almaktadır).

7. Verilerin Saklama Süresi, talep edilen hizmetlerin sağlanması için gereken süredir. Masimo'nun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerinize artık ihtiyaç duymaması halinde, kişisel verilerinizi sistem ve kayıtlarımızdan kaldıracağız ve/veya kimliğiniz belirlenemeyecek şekilde anonim hale getirmek için gerekli adımları atacağız. Kişisel verileriniz dahil, vergi, denetim veya hukuki uyum açısından, kanunen belirlenmiş bir süre boyunca bilgilerinizi tutmamız veya zamanaşımı süreleri dahilinde bilgilerinizi delil olarak muhafaza etmemiz gerektiğinde, verilerinizi bu amaçlar doğrultusunda saklayacağız.

8. İlgili Kişi Hakları: Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'ta, GDPR'daki şartlara tabi olmak kaydıyla, aşağıdaki haklara sahipsiniz: (a) özel durumunuza ilişkin gerekçelerle, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine itiraz etme, (b) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği yönünde bizden bilgi alma ve verilerin işlenmesi halinde, kişisel verilerinizi ve kişisel verilerinizin kopyalarını ne şekilde işlediğimiz hakkındaki bilgilere erişmeyi talep etme, (ç) size ilişkin yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme, (c) Kişisel Verilerinizin, hukuken gerekli amaçlar doğrultusunda gerekli olmadığı ölçüde silinmesini talep etme, (d) Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme (bu durumda verileriniz işaretlenecek ve yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda işlenecektir), (e) bize sağladığınız Kişisel Verileri, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve Kişisel Verilerinizin, bizden kaynaklı herhangi bir engel olmaksızın, başka bir şirkete aktarma ve (f) düzenleyici otoriteye şikayet başvurusunda bulunma. Türkiye'de, KVKK'da yer alan şartlara tabi olmak kaydıyla, aşağıdaki haklara sahipsiniz: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmişse kişisel verilerinizi ve kopyalarını nasıl işlediğimiz hakkında bilgi talep etme, (b) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (c) işleme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (ç) silme ve yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (d) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (e) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Avrupa'daki düzenleyici otoritelerin listesine ve iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Fransa'da, kişisel verilerinizin ölümünüzden sonra işlenmesine ilişkin yönlendirmelerde bulunma hakkına sahipsiniz. Haklarınızı, [email protected] adresine e-posta göndererek veya Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Viyana, Avusturya adresine posta göndererek kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, [email protected] adresi üzerinden veri koruma görevlimize ulaşabilirsiniz.

En son 01-05-2020 tarihinde güncellendi.