Privacy - Dutch

Privacy - Dutch

Masimo SafetyNet Privacyverklaring

 

Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wenen, Oostenrijk verstrekt deze Privacyverklaring aan gebruikers van de mobiele applicatie Masimo SafetyNet ("SafetyNet App") en de aangesloten functionaliteit voor gegevensverwerking en -opslag op afstand ("SafetyNet-diensten"), waarbij artsen toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens die gebruikers van de SafetyNet App verkiezen om met behandelende artsen te delen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke is Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wenen, Oostenrijk ("Masimo"). U kunt contact opnemen met zijn functionaris voor gegevensbescherming op [email protected].

2. Het Doel van de Verwerking is om u te voorzien van de SafetyNet App en de SafetyNet-diensten.

3. De Rechtsgrondslag voor de Verwerking is uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, van de AVG) voor gezondheidsgegevens, die als een bijzondere categorie van persoonsgegevens worden beschouwd. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking. Na een dergelijke intrekking zullen wij echter niet meer in staat zijn om de SafetyNet App en de SafetyNet-diensten te leveren. De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens die geen gezondheidsgegevens betreffen, zijn de uitvoering van het contract dat u hebt afgesloten voor het gebruik van de SafetyNet App - Masimo's SafetyNet Gebruiksvoorwaarden (artikel 6, lid 1, onder b, AVG) - en de naleving van onze wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

4. De Categorieën van Persoonsgegevens die wij verzamelen omvatten uw naam, registratiegegevens (die u zelf invoert wanneer u de SafetyNet App downloadt en activeert), de instellingen die u kiest (inclusief met wie u informatie wilt delen) en informatie die wordt verzameld van alle apparaten die u met de SafetyNet App verbindt. U bent niet verplicht om ons de gegevens te verstrekken die wij van u vragen. Indien u echter uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de SafetyNet App en de SafetyNet-diensten. Indien het verstrekken van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen.

5. Gegevensbronnen zijn (i) medische apparaten die u met de SafetyNet App verbindt, (ii) andere applicaties, zoals Apple Health en Google Fit, die u met de SafetyNet App verbindt, en (iii) ziekenhuizen en andere zorgverleners als u hen toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons.

6. Ontvangers van persoonsgegevens zijn (a) personen en zorgverleners die door u zijn geselecteerd in de instellingen van de SafetyNet App of door het accepteren van een link die is verzonden via e-mail of sms van een zorgverlener en (b) medewerkers en dienstverleners van Masimo die SafetyNet ontwikkelen, beheren en ondersteunen.

Met uw toestemming geven wij gegevens door aan geselecteerde personen en zorgverleners die zich, afhankelijk van uw keuze, binnen of buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Bovendien exploiteert Masimo de SafetyNet-diensten met de hulp van aangesloten en niet-aangesloten dienstverleners in Europa en de Verenigde Staten op servers en systemen in Europa en de Verenigde Staten. Er bestaat een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie voor bedrijven die certificeren onder het EU-VS Privacy Shield Framework. Masimo Corporation en Masimo Americas, Inc. nemen deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework; voor meer informatie zie https://www.masimo.com/company/masimo/privacy/framework/. We dragen uw persoonsgegevens alleen over naar landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben of we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door passende overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan op basis van Standaardcontractbepalingen (bijv. 2010/87/EG). Deze zijn op verzoek toegankelijk (zie de contactgegevens in punt 8).

7. De Periode van Gegevensopslag is zo lang als nodig is om u de gevraagde diensten te leveren. Wanneer Masimo uw persoonsgegevens niet langer hoeft te gebruiken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd. Als we uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, daarna moeten bewaren voor belasting, accountantscontrole of wettelijke naleving gedurende een wettelijk voorgeschreven periode, of als we ze nodig hebben om bewijs te bewaren binnen de verjaringstermijn, zullen we de gegevens voor dergelijke doeleinden bewaren.

8. Rechten van de Betrokkene: U hebt het recht om Masimo te verzoeken om toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te wissen, de verwerking ervan te beperken, gegevensportabiliteit en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU en hun respectieve contactgegevens hier bekijken: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. In Frankrijk heeft u ook het recht om Masimo richtlijnen te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected] of per post op Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wenen, Oostenrijk. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

Laatst bijgewerkt op May 1, 2020.